Antroposofische Fysiotherapie

In de antroposofische fysiotherapie wordt uitgegaan van de antroposofische visie op de mens. De behandelingen richten zich op het herstellen van het genezend vermogen van de mens, dat vooral in de ritmische processen is gelegen.
De ritmische massage werd ontwikkeld door de arts Ita Wegman en methodisch uitgewerkt door Margarethe Hauschka.
Gewerkt wordt met behulp van massagehandgrepen die de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest harmoniseren. Orgaaninwrijvingen, warmte-applicaties en narusten maken meestal deel uit van de behandeling. Afhankelijk van de diagnose ondersteunt een specifiek gekozen plantaardige olie het karakter van de behandeling.
Een harmonieuze verbinding met de lichamelijkheid geeft optimale ontplooiingsmogelijkheden in het leven.
Met hierop gerichte oefeningen wordt de mens aangesproken in de vier lichaamsgerichte zintuigen: tastzin, levenszin, eigenbewegingszin en evenwichtszin. Deze zintuigen geven ons de beleving van ons lichaam: het lichaamsbewustzijn.
Behandelingen antroposofische fysiotherapie worden zo nodig in series gegeven, afgewisseld met pauzes, zodat ook hierin de kracht van het ritme doorwerkt.